Енергийният потенциал на Западна стара планина

Фактор за устойчиво развитие

Основна задача и цел на проекта в транс-граничния регион на Западна Стара планина е да продължи и спомогне мисията на партньорите в проекта за подобряване на енергийната ефективност както в процеса на обучение така и за повишаване на осведомеността на хората в региона за възможностите за използване и изграждане на възобновяеми енергийни източници.

Партньори

Институт за европейски ценности - София, Община Чипровци, Техническо училище - Пирот, Асоциация за развитие на района на Западна Стара планина - Княжевац партньори

Последни новини и събития